onlinecontactlenzen.nl logo

Orthokeratologische nachtlenzen

Informatie overgenomen van de site: www.contactalook.nl

Een nieuwe manier om scherp te zien
orthokeratologische nachtlenzen zijn bedoeld om alleen 's nachts op te houden. Overdag worden ze uitgelaten, terwijl u toch de hele dag scherp kunt zien! Doordat de lenzen alleen tijdens het slapen gedragen worden is er geen gewenning nodig.

Voor wie?
Orthokeratologische nachtlenzen zijn geschikt om bijziendheid te verbeteren. Iedereen met een sterkte van - 0.50 tot en met - 5.00 is kan deze gebruiken. Ook kleine cylindersterktes kunnen gecorrigeerd worden. 

Orthokeratologische nachtlenzen zijn ideaal voor:
- Kinderen (buiten spelen, zwemmen, naar school gaan ....).
- Sporters.
- Actieve mensen.
- Mensen die vaak in stoffige omstandigheden en/ of in ruimtes met droge lucht verblijven.
- Mensen met gevoelige ogen.
- Iedereen die graag goed wil zien zonder bril of contactlenzen en zonder de nadelen en risico's van een operatie.

Optometrisch onderzoek
Om een goede prognose te kunnen maken van de te behalen verbetering en om te bepalen of de ogen geschikt zijn voor de orthokeratologische nachtlenzen wordt er eerst een uitgebreid optometrisch onderzoek gedaan door één van onze HBO-gediplomeerde optometristen.
Dit houdt onder andere in dat de ogen worden bekeken met een sterk vergrotende biomicroscoop en dat de oogdruk wordt gemeten. Ook wordt er gekeken hoe de bewegings-, scherpstellings-, en samenwerkingsvaardigheden van de ogen zijn, wat de benodigde sterkte is en wat de precieze gezichtsscherpte is met en zonder correctiemiddel.
Het hoornvlies, het doorzichtige voorste laagje van het oog, meten we vervolgens op met een zogenaamde corneatopograaf. Deze maakt een uiterst nauwkeurige "landkaart" van het oog-oppervlak. Met een speciaal computerprogramma worden al deze gegevens uitgewerkt om de juiste individueel bepaalde lenzen te kunnen maken.

orthokeratologische nachtlenzen uitproberen
De volgende stap is dat er een paar van deze bijzondere contactlenzen een half uur opgezet worden. Meestal is men verbaasd over het feit dat je deze lenzen nauwelijks voelt zitten. 
Vervolgens krijgt u of uw kind de lenzen mee naar huis om er één nacht mee te slapen. De volgende morgen worden de ogen weer onderzocht en wordt gekeken hoeveel de ogen verbeterd zijn. Meestal is dat na één nacht al 1 tot 3 dioptrieën (bijvoorbeeld van - 4.00 naar - 2.00). 
Indien gewenst kunnen de lenzen vervolgens besteld worden.

Hoe werken orthokeratologische nachtlenzen?
De verbetering van de bijziendheid ontstaat doordat de vorm van het hoornvlies heel geleidelijk wat vlakker wordt door de invloed van de orthokeratologische nachtlenzen. Tussen de orthokeratologische nachtlens en het oog zit altijd een laagje traanvocht, waardoor de contactlens geen direct contact met het oogoppervlak heeft. Het effect ontstaat doordat de speciaal ontworpen orthokeratologische nachtlenzen ervoor zorgen dat dit laagje vocht een lichte druk op het hoornvliesoppervlak uitoefent. Ook normale contactlenzen veroorzaken in zekere mate zo'n effect, maar dan veel minder sterk.
De veranderingen worden nauwkeurig bijgehouden met de corneatopograaf.
Normaler wijze is het optimale effect na enkele dagen tot soms enkele weken bereikt (onder andere afhankelijk van de sterkte).
Dit optimale effect houdt in dat de lenzen alleen 's nachts opgehouden hoeven te worden en dat er overdag tot 's avonds laat een goede gezichtsscherpte gehaald wordt. Vaak is het zelfs niet nodig om de lenzen iedere nacht op te houden om goed te kunnen blijven zien. Om de 2 of 3 nachten dragen is vaak voldoende.

Veilig en comfortabel
orthokeratologische nachtlenzen worden gemaakt van een extreem hoog zuurstofdoorlatend vormstabiel materiaal. Daardoor zijn ze zeer comfortabel en geschikt om mee te slapen. Het grote voordeel van het alleen tijdens het slapen dragen van de contactlenzen is, dat de ogen overdag volledige rust krijgen. Mede om die reden zijn ze zo geschikt voor kinderen en voor mensen met gevoelige ogen; tijdens het slapen voel je niets en overdag heb je ze niet op.
Een ander veilig idee is het feit dat het effect van de lenzen volledig reversibel is. Als er met orthokeratologische nachtlenzen gestopt wordt, gaan de ogen weer terug naar de oorspronkelijke situatie. 
De precieze instructies van hoe u om moet gaan met de lenzen krijgt u zowel mondeling als schriftelijk van ons bij het meenemen van de lenzen. 
Contactalook besteedt verder uitgebreid tijd en aandacht aan optimale nazorg en controles.

Contactalook en orthokeratologische
Contactalook loopt al vele jaren voorop in de aanpassing en ontwikkeling van orthokeratologische lenzen. De specialisten van Contactalook onderhouden vele nationale en internationale contacten en waren reeds zo'n 20 jaar geleden onder de eersten in Nederland en Europa die met deze techniek werkten. 
Door de snelle technische ontwikkelingen van de laatste jaren kunnen orthokeratologische lenzen nu in plaats van overdag, zoals in het verleden gebruikelijk was, alleen tijdens het slapen opgehouden worden. Dat is veel prettiger en we kunnen dan ook steeds meer mensen helpen met deze zeer praktische lenzen.

orthokeratologische en Visuele Training
Reeds vele jaren is het bekend en bewezen dat bijziendheid minder snel toeneemt of zelfs afneemt wanneer iemand harde zuurstofdoorlatende lenzen draagt. 
Ook orthokeratologische nachtlenzen hebben zo'n preventieve werking.
Om die preventieve werking nog te versterken kunt u ervoor kiezen om naast de orthokeratologische behandeling ook visuele training te doen. Op onze speciale visuele training afdeling wordt u of uw kind dan met oefeningen en adviezen geleerd om de visuele vaardigheden te verbeteren en de ogen beter te ontspannen.


 info@onlinecontactlenzen.nl

 

Meest gebruikte termen: contactlenzen bestellen
contactlenzen kopen
contactlenzen
contaclenzen
contact lenzen
contact lens
contactlens
contactlenzen vergelijken
contactlenzen vergelijking
contactlenzen vergelijker
contactlenzen aanschaffen
contactlenzen winkels
lenzen kopen
lenzen winkels
lenzen sites
contactlens kopen
nachtlenzen
koop contactlenzen
bestel contactlenzen